382 Hockey Plays

 Fat Pipe Kombo
6
Fat Pipe Kombo
 OZ Face Off Win Right Side ...
6
OZ Face Off Win Right Side (Expose)
 Spearhead High Slot
4
Spearhead High Slot
 Right Side Spearhead High Slot
4
Right Side Spearhead High Slot
 RD Switch
6
RD Switch
 Hockey Play 163
6
Hockey Play 163
 Tactic 2
6
Tactic 2
 ZEN
5
ZEN
 power play set up 1
5
power play set up 1
 Pinball RR51
5
Pinball RR51
 Green is Goalie
6
Green is Goalie
 Build up
5
Build up